Als biculturele LHBT’s om hulp vragen bij een reguliere instelling, wordt hun problematiek op LHBT-gebied niet altijd gesignaleerd. Door hun onzichtbaarheid en de vaak complexe multiproblematiek is het niet eenvoudig voor reguliere hulpverleningsinstellingen om het aanbod op deze groepen aan te sluiten. Hoe kun je hen als sociale professional ondersteunen? Lees hierover meer in deze handreiking.

Eergerelateerd geweld
In traditionele gemeenschappen staan biculturele lhbt’s vaak onder druk. In een cultuur waarin de familie-eer hoog in het vaandel staat, wordt het openlijk uitkomen voor deze gevoelens of het aangaan van een relatie met iemand van dezelfde sekse, gezien als een schending van de eer. Om die eer te beschermen of te zuiveren kan geweld worden toegepast. Dit noemen we eergerelateerd geweld. In dit factsheet lees je hierover meer en over een mogelijke aanpak.

Empowerment door ervaringsdeskundigen
Gelukkig weet de doelgroep elkaar in grote steden en via internet steeds beter te vinden en zijn er steeds meer biculturele LHBT’s die zichzelf en elkaar empoweren door zelforganisatie. Ze kunnen ervaringen delen en van elkaar leren. Goede contacten van deze zelforganisaties onderling en gezamenlijke projecten rondom het vergroten van bespreekbaarheid kunnen ook de drempel verlagen. Sociaal werkers, jeugdhulpverleners, schuldhulpverleners, praktijkondersteuners en verpleegkundigen, kunnen hierin een belangrijke rol spelen door in te zetten op het versterken van zelfregie en eigen kracht. Zie hiervoor ook het overzicht op de sociale kaart.

Uit de kast komen niet stimuleren
Het is heel belangrijk dat je het ‘uit de kast komen’ als LHBT niet automatisch stimuleert. Veel biculturele LHBT’s doen bewust een coming out in kleine stapjes of spreken helemaal niet over hun seksuele gevoelens. In plaats daarvan zou je samen met de biculturele LHBT’er de verschillende keuzes en mogelijke gevolgen van die keuzes kunnen bespreken. Hoe je dit aanpakt lees je in de publicatie Kijk jij al door een roze bril?

Juiste vragen stellen
Het kan soms best lastig zijn om de juiste vragen te stellen aan je cliënt, als je vermoedt dat hij of zij LHBT is. Om je te helpen is er deze e-module, speciaal voor professionals die werken met LHBT-jongeren, -ouderen en transgenders.

 

Iemand die ontdekt dat hij/zij lesbisch, homo, bi of transgender (LHBT) is, kan door een stressvolle periode gaan. Vooral cultuur, tradities en religieuze opvattingen kunnen belemmerend werken bij het accepteren en uiting geven aan iemands seksuele oriëntatie of genderidentiteit. Daarnaast lopen LHBT personen een aantal specifieke risico’s. Met name op het gebied van psychische en seksuele gezondheid. Als zorgprofessional is het goed te weten wat er kan spelen, hoe biculturele LHBT zelf hun weg kunnen vinden, en hoe u hen hierbij kunt ondersteunen.

Wat speelt er?
Lees meer via de site van Seks in de praktijk of kijk deze video: ‘je moet wel in jezelf geloven’. Hierin vertellen drie mensen openhartig over hun zoektocht naar wie ze zijn en naar een manier om dit met hun familie te delen. Ook vertellen ze wat ze aan professionele hulp hebben gekregen en hoe ze dit hebben ervaren.

En wil je meer lezen of makkelijker het gesprek aangaan over seksuele orientatie en genderidentiteit? Lees dan ‘Ben ik anders’ in het handboek seksuele gezondheid.

In 2013 is de seksuele gezondheid van LHBTs op grote schaal onderzocht. Het rapport ‘een wereld van verschil‘ geeft een uniek beeld van het seksuele gedrag van LHBT’s, het risico op soa en hiv, de tevredenheid met het seksleven, de mate waarin seksuele problemen en seksueel geweld voorkomen en de factoren die hiermee samenhangen. Een samenvatting in facts and figures, en aantal factsheets vind je hier.

Eigen weg vinden
In sommige culturen ‘bestaat’ homoseksualiteit niet of mag het absoluut niet; het brengt schande over de familie. Dat levert vaak problemen op voor mensen die ontdekken dat ze LHBT zijn. Hoe gaan zij hier mee om? Lang niet alle biculturele LHBT’s kiezen voor een (volledige) coming out, vaak hanteren ze meer subtiele strategieën waarbij ze niet hoeven te breken met familie of religieuze overtuigingen. Coming out is dan vooral een coming in: je goed voelen bij wie je bent en wat je doet. In de video ‘Uit de kast komen is niet voor iedereen een optie’ vertellen vijf bevlogen pioniers over hun eigen ervaringen in de ondersteuning en begeleiding van biculturele LHBTs  bij het accepteren van en invulling geven aan hun seksuele oriëntatie en/of gender identiteit.

In de film ‘Just like U. Love & sex in 11 true stories’ vertellen elf meiden en jongens van Surinaamse, Antilliaanse en Afrikaanse afkomst over hun keuzes in seks, liefde en relaties.
In deze aflevering: Daisy is lesbisch en durft het niet goed aan haar moeder te vertellen. Wat zal ze ervan zeggen? Zal ze haar accepteren? Op een dag besluit ze haar moeder het nieuws te SMS-en.

Diplomaat of activist? In dit samenvattende artikel en dit uitgebreide rapport lees je hoe LHBTs  met verschillende culturele achtergronden hun identiteit(en) ervaren, uiting geven aan hun seksuele identiteit en hoe ze omgaan met mogelijke wrijving tussen verschillende identiteiten.

Hoe kun je ondersteunen?
Hoe herken je dat iemand worstelt met lesbische, homo, bi of transgender gevoelens? Wat kun je hem/haar bieden? En hoe sluit je aan bij de strategieën die iemand zelf hanteert? Een westerse aanpak, uit de kast komen bij de je ouders aan de keukentafel, is niet altijd de beste route.

Empowerment door ervaringsdeskundigen
Gelukkig weet de doelgroep elkaar in grote steden en via internet steeds beter te vinden en zijn er steeds meer biculturele LHBT’s die zichzelf en elkaar empoweren door zelforganisatie. Ze kunnen ervaringen delen en van elkaar leren.  Zie hiervoor ook het overzicht op de sociale kaart.

Werk je met jongeren? Check deze pagina op Seks in de praktijk voor meer info of lees dit boekje  ‘Zwijgen is zonde’ voor praktische tips om seksualiteit en relaties bespreekbaar te maken bij multiculturele en multireligieuze groepen jongeren.

Wil je cultuursensitief werken?
Elke cliënt neemt zijn of haar eigen taal, cultuur, ziektebeleving en gebruiken mee naar de spreekkamer. Seksuele gewoontes verschillen per cultuur, evenals opvattingen over bijvoorbeeld anticonceptie, fertiliteit, man-vrouw verhoudingen, maagdelijkheid of homoseksualiteit. Hoe ga je hiermee om? Op deze pagina vind je meer info.

Voor een groep?
Een bijeenkomst over seksualiteit begeleiden wordt makkelijker naarmate je het meer doet. In deze toolkit delen we een aantal tips en ervaringen.

 

 

 

 

 

 

Meer weten wat je kunt betekenen als zelforganisatie of als vrijwilliger?

COC
Op de site van COC  vind je meer informatie en best practices. Ook vind je daar links naar de biculturele community en aanpak van Respect2Love. Er is een website met meer informatie over Respect2Love en op de facebook vind je de community en events van en voor biculturele lhbt’s.

Rotterdam, Den Haag, Utrecht..
Op onze sociale kaart kun je zoeken in de vele lokale initiatieven. En in de grotere steden zijn actieve communities; zoals de Rotterdamse HangOut, en die in Den Haag. In Utrecht is de  prismagroep actief en op nietalleenanders vind je community events en kun je deze zelf aanmaken en delen.

Vluchteling en LHBT
Werk je met vluchtelingen of nieuwkomers? Lees dan bijvoorbeeld dit artikel over voorlichting in AZCs, en lees hier het persoonlijk verhaal van Amirpds. Hier lees je meer over het doorbreken van het isolement van LHBTs in AZCs.

Geloof in liefde
Christelijke LHBT organisaties ontwikkelden samen met Movisie deze handreiking voor hulpverlening aan christelijke LHBTs.

Geweld
In culturen waarin de familie-eer hoog in het vaandel staat worden homoseksuele gevoelens of het aangaan van een relatie met iemand van dezelfde sekse gezien als een schending van de familie-eer. Om die eer te beschermen of te zuiveren kan geweld worden toegepast. In deze factsheet leest u hierover meer.

 

 

We spreken over biculturele LHBT’s als het gaat om mannen, vrouwen en transgenders met lesbische, homoseksuele, biseksuele of transgendergevoelens én een biculturele achtergrond. De term bicultureel geeft aan dat zij naast hun Nederlandse achtergrond een band hebben met minimaal nog één andere cultuur. Het kan hier gaan om mensen die zijn geboren bij ouders met een migratieachtergrond, uit bijvoorbeeld Marokko of Turkije. Of een groep die naar Nederland is gekomen op zoek naar veiligheid, uit landen als Syrië, Somalië of Eritrea. Maar het kan ook gaan over mensen uit christelijke orthodoxe families. Het gaat dus niet zozeer over ‘wit’ of ‘zwart’ maar om traditionele families waarin LHBT taboe is.

Acceptatie
In onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau uit 2014 geeft driekwart van de Turkse en Marokkaanse Nederlanders aan, dat zij het een probleem vinden als hun kind homoseksueel blijkt te zijn. Onder de Surinaamse en Antilliaanse Nederlanders is de acceptatie beter: ongeveer een op de drie geeft aan moeite te hebben met een homoseksueel kind. Ter vergelijking: onder de autochtone Nederlanders zegt 1 op de 6 er problemen mee te hebben als hun kind homoseksueel is. Met name het opleidingsniveau en de religieuze achtergrond van de ouders verklaren dat biculturelen gemiddeld LHBT’s minder accepteren dan autochtone Nederlanders.

 

Op zoek naar ondersteuning? Hieronder een overzicht met mogelijkheden:

  • De Kracht van het Verschil, dialoog, film, training voor hulpverlening, vluchtelingenwerk, beleidsmakers etc. http://www.martenbos.nl/
  • Connecting Differences, bespreekbaarheid, jongerenwerk, allochtone sleutelfiguren, (zelf)organisaties: http://connectingdifferences.nl/
  • Rainbow Den Haag, voor migranten LHBT’s en omgeving (familie, vrienden enz.). Voorlichting, ontmoeting, dialoog: http://www.rainbowdenhaag.nl/
  • Stichting Hindustani, voor migranten, LHBT, religieuzen en niet-religieuzen etc. binnen Hindoestaanse gemeenschap: http://www.stichtinghindustani.nl/
  • Stichting Maruf, empowerment; kennis doorgeven (educatie); doorverwijzen naar hulpverlening en lezingen: http://www.stichtingmaruf.com/
  • Het Kennisplatform Integratie en Samenleving doet onderzoek, publiceert en geeft trainingen om de bespreekbaarheid van bepaalde taboes te vergroten. Zoals eergerelateerd geweld, huwelijksdwang en homoseksualiteit. Zie http://www.kis.nl
  • Movisie, kennis en advies voor maatschappelijke vraagstukken, gericht op gemeenten, sociale professionals en vrijwilligers: movisie.nl/lhbti
  • Rutgers, informeert en ondersteunt publiek en professionals over seksualiteit en seksuele gezondheid: https://www.rutgers.nl/comingin

Ondersteun biculturele LHBT's

Wat doe je als je vermoedt dat er (ernstige) problemen spelen bij een biculturele LHBT? We hebben een beknopte brochure met beslisboom ontwikkeld, speciaal voor mensen die actief zijn bij organisaties van en voor LHBT’s. De brochure helpt je besluiten op welke manier je het beste ondersteuning of hulp kunt bieden aan LHBT’s die afkomstig zijn uit een cultuur, religie of familie waarin het taboe is.  Als buddy kun je een luisterend oor bieden, en meer. Download hier  de brochure met toelichting voor meer info!

Bekijk pdf

Sociale Kaart

Op de sociale kaart kun je per lokatie zoeken. Klik hier!

Bekijk Kaart
Coming in